Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cucetnizadost [2019/02/21 06:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CUcetniZadost =====
 +Hlavička účetního dokladu ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.sa |uzk_sa |String(2) |Druh věty |
 +| |||Druh věty (parametrické plnění v podsystému). Možnost různých sazeb z jednotlivých podsystémů. |
 +|id.nr |uzk_nr |Integer(9) |Číslo dokladu |
 +| |||Číslo dokladu |
 +|lauf |uzk_lauf |Integer(9) |Systémové číslo |
 +| |||Systémové číslo |
 +|ename |uzk_ename |String(8) |Autor záznamu |
 +| |||Autor záznamu |
 +|edat |uzk_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +| |||Datum vytvoření |
 +|aname |uzk_aname |String(8) |Autor změny |
 +| |||Autor poslední změny |
 +|adat |uzk_adat |Date(23) |Datum změny |
 +| |||Datum poslední změny |
 +|art |uzk_art |String(5) |Typ věty |
 +| |||Typ věty. Vazba na parametry. |
 +|dat |uzk_dat |Date(23) |Datum účetního případu |
 +| |||Datum účetního případu |
 +|varS |uzk_var_s |String(20) |Variabilní symbol |
 +| |||Variabilní symbol |
 +|prev |uzk_prev |Character(1) |Příznak převodu do ekonomiky |
 +| |||Příznak převodu do ekonomiky |
 +|gen |uzk_gen |Character(1) |Příznak generovaného dokladu? |
 +| |||Příznak generovaného dokladu J/N |
 +|tisk |uzk_tisk |Character(1) |Příznak vytištění |
 +| |||Příznak vytištění účetního dokladu |
 +|opr |uzk_opr |Character(1) |Příznak ruční opravy |
 +| |||Příznak ruční opravy účetního dokladu |
 +|aktZ |uzk_akt_z |Character(1) |Zákaz aktualizace |
 +| |||Zákaz aktualizace účetního dokladu J/N. Implicitně = N |
 +|pods |uzk_pods |String(3) |Podsystém |
 +| |||Podsystém. "​FAV"​ = faktury vydané, "​FAP"​ = faktury přijaté, "​LOG"​ = sklady |
 +|vztZp |uzk_vzt_zp |String(3) |Způsobitel |
 +| |||Způsobitel - typ vztažného dokladu (RK, LK, ...) |
 +|vztLauf |uzk_vzt_lauf |Integer(9) |Systémové číslo záznamu vztažného dokladu |
 +| |||Systémové číslo záznamu vztažného dokladu |
 +|ucRok |uzk_uc_rok |Short(4) |Rok skladové závěrky |
 +| |||Rok skladové závěrky |
 +|ucObdobi |uzk_uc_obdobi |Short(4) |Období skladové závěrky |
 +| |||Období skladové závěrky |
 +|stavUcto |uzk_stav_ucto |Short(4) |Stav záznamu |
 +| |||Stav záznamu z hledisk zpracování v ekonomice. Zero = Záznam se generuje\\ ​  10 = Záznam je připraven k odeslání do účta\\ ​  20 =  Bez významu\\ ​  30 = Záznam odeslán do účta\\ ​  40 = Záznam zpracován účtem\\ |
 +|uctoOk |uzk_ucto_ok |Character(1) |Informace o výsledku zpracování v ekonomice |
 +| |||Informace o výsledku zpracování v ekonomice. " " = záznam nebyl zpracován účtem, "​J"​ = záznam byl zpracován účtem bez chyby, "​N"​ = záznam by zpracován účtem s chybou |
 +|ucZak |uzk_uc_zak |String(20) |Číslo účetní zakázky |
 +| |||Číslo účetní zakázky |
 +|doklad |uzk_doklad |Integer(9) |Číslo primárního dokladu |
 +| |||Číslo primárního dokladu |
 +|dr |uzk_dr |String(4) |Dokladová řada |
 +| |||Dokladová řada |
 +|wname |uzk_wname |String(4) |Měna |
 +| |||Měna |
 +|ku |uzk_ku |Long(16) |Firma |
 +| |||Firma |
 +|text |uzk_text |String(80) |Text |
 +| |||Text |
 +|pdat |uzk_pdat |Date(23) |Datum převzetí v ekonomice |
 +| |||Datum převzetí v ekonomice |
 +|pname |uzk_pname |String(8) |Autor převzetí v ekonomice |
 +| |||Autor převzetí v ekonomice |
 +|zdat |uzk_zdat |Date(23) |Datum zaúčtování v ekonomice |
 +| |||Datum zaúčtování v ekonomice |
 +|zname |uzk_zname |String(8) |Autor zaúčtování v ekonomice |
 +| |||Autor zaúčtování v ekonomice |
 +|eZp |uzk_e_zp |String(10) |Vazba na účetní deník - způsobitel |
 +| |||Vazba na účetní deník - způsobitel |
 +|eZpIdpk |uzk_e_zp_idpk |Long(18) |Vazba na účetní deník – systémové číslo |
 +| |||Vazba na účetní deník – systémové číslo |
 +|typDokl |uzk_typ_dokl |String(25) |Typ dokladu |
 +| |||Typ dokladu |