Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída CUcetniZadostParam

uzp - Číselník parametrů účetních žádostí

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
id.sa uzp_sa String(2) Druh
Druh
id.art uzp_art String(5) Typ
Typ
Vazba na UZK-ART.
idpk uzp_lauf Integer(9) Systém.číslo UZP
Systémové číslo UZP
Systémové číslo (krátké číslo) záznamu UZP.
Generované podle věty KN číslo 365.
tx uzp_tx String(50) Textový popis
Textový popis.
ename uzp_ename String(8) Autor založení
Jméno autora záznamu (loginové)
edat uzp_edat Date(23) Datum založení
Datum založení
aname uzp_aname String(8) Autor změny
Jméno autora změny (loginové)
adat uzp_adat Date(23) Datum změny
Datum změny