Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cudalostdruh [2017/03/14 09:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CUdalostDruh =====
 +Druh události
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |cdu_idpk |Long(18) |Systémové číslo |
 +| |||Systémové číslo |
 +|ename |cdu_ename |String(8) |Založení - jméno |
 +| |||Autor záznamu |
 +|edat |cdu_edat |Date(23) |Založení - datum |
 +| |||Datum založení záznamu |
 +|aname |cdu_aname |String(8) |Aktualizace - jméno |
 +| |||Autor aktualizace záznamu |
 +|adat |cdu_adat |Date(23) |Aktualizace - datum |
 +| |||Datum aktualizace záznamu |
 +|nazev |cdu_nazev |String(100) |Název druhu události |
 +| |||Název druhu události |
 +|kod |cdu_kod |Character(1) |Kód druhu události |
 +| |||Kód druhu události \\  Je využit pro programovou logiku.\\ ​ "​A"​ – Aktivita\\ ​ "​U"​ – Úkol\\ ​ "​R"​ – Událost vytvořená v kalendáři\\ |