Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cukol [2019/11/20 13:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CUkol =====
 +Úkol CRM
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |cuk_idpk |Long(18) |Systémové číslo |
 +| |||Systémové číslo záznamu\\ |
 +|cKategorieUkolu |[[fk_cukol_ckategorieukolu|cuk_cut_idpk]] |[[ckategorieukolu|CKategorieUkolu]] |Kategorie úkolu |
 +| |||Kategorie úkolu. Definuje se v samostatné úloze\\ |
 +|osobyZadavatel |[[fk_cukol_osobyzadavatel|cuk_osoby_zadavatel_idpk]] |[[osoby|Osoby]] | |
 +|osobyResitel |[[fk_cukol_osobyresitel|cuk_osoby_resitel_idpk]] |[[osoby|Osoby]] | |
 +|o8aIdpk |cuk_o8a_idpk |String(20) | |
 +|zadavatelPrijmeniJmeno |cuk_zadavatel_pr_jm |String(80) |Zadavatel |
 +| |||Příjmení a jméno zadavatele. Přebírá se z entity Osoby v okamžiku vytvoření úkolu.\\ ​ Při změně příjmení osoby se zde nemění z důvodu uchování historie\\ |
 +|resitelPrijmeniJmeno |cuk_resitel_pr_jm |String(80) |Řešitel |
 +| |||Příjmení a jméno řešitele. Přebírá se z entity Osoby v okamžiku vytvoření úkolu.\\ ​ Při změně příjmení osoby se zde nemění z důvodu uchování historie\\ |
 +|ename |cuk_ename |String(8) |Založil |
 +| |||Autor záznamu\\ |
 +|edat |cuk_edat |Date(23) |Vytvořeno |
 +| |||Datum vzniku, resp. poslední aktualizace záznamu\\ |
 +|aname |cuk_aname |String(8) |Aktualizoval |
 +| |||Autor aktualizace záznamu\\ |
 +|adat |cuk_adat |Date(23) |Aktualizováno |
 +| |||Datum poslední aktualizace záznamu\\ |
 +|nr |cuk_nr |String(30) |Uživatelské čís.úkolu |
 +| |||Uživatelské číslo úkolu, editovatelný údaj, nepovinné vyplnění\\ |
 +|subject |cuk_subject |String(100) |Předmět |
 +| |||Předmět,​ editovatelný údaj, povinné vyplnění\\ |
 +|popisZadani |cuk_popis_zadani |String |Zadání |
 +| |||Popis zadání, Editovatelné memopole\\ |
 +|popisReseni |cuk_popis_reseni |String |Řešení |
 +| |||Popis řešení, Editovatelné memopole\\ |
 +|datVytvoreni |cuk_dat_vytvoreni |Date(23) |Datum vytvoření |
 +| |||Datum vytvoření\\ |
 +|datPlPlan |cuk_dat_pl_plan |Date(23) |Datum plán.ukončení |
 +| |||Datum plánovaného ukončení, editovatelné\\ |
 +|datPlSkut |cuk_dat_pl_skut |Date(23) |Datum skuteč.ukončení |
 +| |||Datum skutečného ukončení, needitovatelné\\ |
 +|hodinyPlan |cuk_hodiny_plan |BigDecimal(10,​4) |Plánovaný počet hodin |
 +| |||Plánovaný počet hodin, editovatelné,​ nepovinné\\ |
 +|hodinySkut |cuk_hodiny_skut |BigDecimal(10,​4) |Skutečný počet hodin |
 +| |||Skutečný počet hodin, editovatelné\\ |
 +|priorita |cuk_priorita |String(5) |Priorita |
 +| |||Priorita,​ Editovatelné - poptext, nepovinné vyplnění\\ ​  ​Hodnoty poptextu:​\\ ​  10 – Nízká\\ ​  20 – Střední\\ ​  30 - Vysoká\\ |
 +|stav |cuk_stav |String(5) |Stav |
 +| |||Stav, Needitovatelné,​ konverze poptextem\\ |
 +|iko |cuk_iko |String(20) |iko |
 +|datZcPlan |cuk_dat_zc_plan |Date(23) |Plánov.zač.plnění úkolu |
 +| |||Plánovaný začátek plnění úkolu\\ |
 +|plneni |cuk_plneni |Integer(9) |Plnění úkolu |
 +| |||Plnění úkolu\\ |
 +|navazanyIdpk |cuk_navazany_idpk |Long(18) |Systém.číslo jiného úkolu |
 +| |||Systémové číslo jiného úkolu\\ |
 +|nadrizenyIdpk |cuk_nadrizeny_idpk |Long(18) |Systém.číslo nadřízeného úkolu |
 +| |||Systémové číslo nadřízeného úkolu\\ |
 +|cOdkazZpusobitele |[[fk_cukol_codkazzpusobitele|cuk_coz_idpk]] |[[codkazzpusobitele|COdkazZpusobitele]] | |
 +|pozastaveno |cuk_pozastaveno |Character(1) |Úkol je pozastaven J/N |
 +| |||Úkol je pozastaven J/N\\  J – úkol je pozastaven\\ ​ N – úkol je v aktivním stavu\\ ​ Default - N\\ |