Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cvlastnostklasiffirmasada [2017/03/14 09:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CVlastnostKlasifFirmaSada =====
 +vks - Sada standardní vlastnosti pro klasifikaci obchodních partnerů  ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.vkzIdpk |vks_vkz_kn |Integer(9) |001 Odkaz na vlastnost |
 +| |||Krátké systémové číslo standardní vlastnosti.\\ ​   - hlavní klíč\\ ​   - přes toto číslo je provedena vazba mezi soubory VKZ - VKS\\    - 9 numerických znaků\\ |
 +|id.kod |vks_kod |String(10) |002 Kód vlastnosti |
 +| |||Identifikační kód sady.\\ ​   - hlavní klíč\\ ​   - jednoznačná identifikace sady\\ ​   - 10 alfanumerických znaků\\ |
 +|stav |vks_stav |Short(4) |003 Stav záznamu |
 +| |||Určuje stav příslušného záznamu.\\ ​ 0 - aktivní sada\\ ​ 1 - neaktivní sada (nelze ji dále použít)\\ ​   - 4 numerické znaky\\ |
 +|idpk |vks_kn |Integer(9) |004 Systémové číslo |
 +| |||Krátké systémové číslo podle 80 věty souboru KN.\\    - krátké číslo sady generované systémem pro její jednoznačnou\\ ​     identifikaci\\ ​   - použití pro vazby na další soubory\\ ​   - 9 numerických znaků\\ |
 +|nazev |vks_nazev |String(40) |005 Název sady |
 +| |||Pojmenování příslušné sady.\\ ​   - 40 alfanumerických znaků\\ ​   - vedlejší klíč, doporučené pole k vyplnění\\ |
 +|popis |vks_popis |String(60) |006 Popis sady |
 +| |||Podrobnější popis sady (informativní údaj)\\ ​   - 60 alfanumerických znaků\\ |
 +|ename |vks_login |String(8) |007 Kdo změnil ? |
 +| |||Identifikace autora poslední modifikace.\\ ​   - login jméno pracovníka,​ který záznam naposled modifikoval\\ ​   - 8 alfanumerických znaků\\ |
 +|edat |vks_edat |Integer(9) |008 Kdy změnil ? |
 +| |||Datum poslední modifikace.\\ ​   - systémové datum dne, kdy byl záznam naposled modifikován\\ ​   - 9 numerických znaků\\ |
 +|def |vks_default |Character(1) |009 Def.sada vlastnosti |
 +| |||Defaultní sada.\\ ​   Sada je označena jako defaultní Ano/Ne\\ |
 +|aname |vks_aname |String(8) |011 Autor aktualizace |
 +| |||Autor aktualizace\\ |
 +|adat |vks_adat |Date(23) |012 Datum aktualizace |
 +| |||Datum a čas aktualizace\\ |
 +|expVkh |vks_exp_vkh |Character(1) |013 Export hodnot VKH pro úpravu |
 +| |||Export hodnot VKH pro úpravu\\ ​ " " - export nebyl proveden\\ ​ "​A"​ - hodnoty VKH byly vyexportovány\\ ​ "​B"​ - hodnoty VKH byly zpětně neimportovány\\ |
 +|expDat |vks_exp_dat |Date(23) |014 Datum a čas exportu |
 +| |||Datum a čas exportu\\ ​ Při exportu se plní systémové datum a čas, kdy byly hodnoty VKH\\  vyexportovány ​ do textového souboru pro zpracování v EXCELu\\ ​ při importu se plní systémové datum a čas, kdy byly hodnoty VKH\\  naimportovány z textového souboru pro zpracování v EXCELu\\ |
 +|expName |vks_exp_name |String(8) |015 Login autora exportu |
 +| |||Login autora exportu\\ ​ Při exportu se plní login, který provedl ​ EXPORT\\ ​ při importu se plní login, který provedl import\\ --------------------------------------------------------------------------------\\ |