Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída D0doklad

Doklady a karty

Doklady a docházkové karty související se zaměstnancem

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
version version Long(18) Technický sloupec - verze
d0ido idpk_d0ido D0ido Vazba na identifikaci osoby
d0ppv idpk_d0ppv D0ppv Pracovněprávní vztahy - rezerva
o0ciselnik idpk_typ O0ciselnik Vazba na typ dokladu (číselník „D0DOKLT“)
kod kod String(40) Číslo dokladu
platnDo platn_do Date(23) Platnost dokumentu do
skupiny skupiny String(15) Skupiny pro řidičský průkaz
poznamka poznamka String(250) Poznámka
iko iko String(20) Vazební údaj pro elektronické dokumenty
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu
zeme zeme String(2) Stát, který doklad vydal