Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída D0ido

Identifikace občana

Základní identifikační údaje zaměstnance - D0IDO

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
version version Long(18) Technický sloupec - verze
osoby idpk_osoby Osoby Vazba na Osoby
vztahPrim vztah_prim Character(1) Primární pracovněprávní vztah
mistoNar misto_nar String(50) Místo narození
o0ciselnikByIdpkStobc idpk_stobc O0ciselnik Vazba na číselník d0stobc - Kvalifikátor státního občanství
o6b zeme O6b Vazba na číselník zemí - kód země
o0ciselnikByIdpkRodstav idpk_rodstav O0ciselnik Vazba na číselník Rodinný stav
datNaroz dat_naroz Date(23) Datum narození
o0ciselnikByIdpkEpoPohl idpk_epo_pohl O0ciselnik Kód pro vyjádření pohlaví
rodneCis rodne_cis String(10) Rodné číslo
o0ciselnikByIdpkDuchDruh idpk_duch_druh O0ciselnik Vazba na číselník Druh důchodu
duchPDo duch_p_do Date(23) Předpokládané datum ukončení invalidity
o0ciselnikByIdpkDuchOrg idpk_duch_org O0ciselnik Vazba na číselník Orgán vyplácející důchod
duchDeti duch_deti Short(4) Počet dětí
duchVekRr duch_vek_rr Short(4) Věk odchodu do důchodu - roky
duchVekMm duch_vek_mm Short(4) Věk odchodu do důchodu - měsíce
duchNarok duch_narok Date(23) Datum vzniku nároku na důchod
duchSpor duch_spor Boolean(1) Důchodové spoření
zpsDruh zps_druh Character(1) Druh zdravotního průkazu
o0ciselnikByIdpkZpsPodm idpk_zps_podm O0ciselnik Vazba na číselník Podmínka ZPS
zpsPDo zps_p_do Date(23) Předpokládané daum ukončení ZPS, nesledováno
vyzOsoby vyz_osoby Short(4) Vyživované osoby
zapocNc zapoc_nc Short(4) Základní nezabavitelná částka započtena u jiných plátců
povpDo povp_do Date(23) Povolení k pobytu - do
povpVydal povp_vydal String(60) Povolení k pobytu - vydal
cpZpoj cp_zpoj String(10) ČP (cizinec) přidělené ZP
cpCssz cp_cssz String(10) ČP (cizinec) přidělené ČSSZ
cpRez cp_rez String(10) Zákl. nezab. částka započt. u jiných plátců
svatek svatek Short(4) Datum svátku
o0ciselnikByIdpkNar idpk_nar O0ciselnik Vazba na číselník Národností
o0ciselnikByIdpkKrev idpk_krev O0ciselnik Vazba na číselník Krevní skupina
o0ciselnikByIdpkDoprava idpk_doprava O0ciselnik Vazba na číselník Doprava do zaměstnání
o0ciselnikByIdpkByt idpk_byt O0ciselnik Vazba na číselník Bydlení
idpkDcuch idpk_dcuch Long(18) Vazba na uchazeče DCUCH
Vazba na uchazeče DCUCH. Je-li vyplněna, tak informace o tomto zaměstnanci byly převzaty z uchazečů.
poznamka poznamka String(100) Poznámka
testy testy String(3) Testovací bajty
iko iko String(20) Iko
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu