Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0ido [2016/10/30 10:44]
orsoftmodel9:gen_model:d0ido [2016/10/30 10:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0ido =====
 +Identifikace občana
 +
 +Základní identifikační údaje zaměstnance - D0IDO
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|osoby |[[fk_d0ido_osoby|idpk_osoby]] |[[osoby|Osoby]] |Vazba na Osoby |
 +|vztahPrim |vztah_prim |Character(1) |Primární pracovněprávní vztah |
 +|mistoNar |misto_nar |String(50) |Místo narození |
 +|o0ciselnikByIdpkStobc |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpkstobc|idpk_stobc]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník d0stobc - Kvalifikátor státního občanství |
 +|o6b |[[fk_d0ido_o6b|zeme]] |[[o6b|O6b]] |Vazba na číselník zemí - kód země |
 +|o0ciselnikByIdpkRodstav |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpkrodstav|idpk_rodstav]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Rodinný stav |
 +|datNaroz |dat_naroz |Date(23) |Datum narození |
 +|o0ciselnikByIdpkEpoPohl |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpkepopohl|idpk_epo_pohl]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Kód pro vyjádření pohlaví |
 +|rodneCis |rodne_cis |String(10) |Rodné číslo |
 +|o0ciselnikByIdpkDuchDruh |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpkduchdruh|idpk_duch_druh]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Druh důchodu |
 +|duchPDo |duch_p_do |Date(23) |Předpokládané datum ukončení invalidity |
 +|o0ciselnikByIdpkDuchOrg |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpkduchorg|idpk_duch_org]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Orgán vyplácející důchod |
 +|duchDeti |duch_deti |Short(4) |Počet dětí |
 +|duchVekRr |duch_vek_rr |Short(4) |Věk odchodu do důchodu - roky |
 +|duchVekMm |duch_vek_mm |Short(4) |Věk odchodu do důchodu - měsíce |
 +|duchNarok |duch_narok |Date(23) |Datum vzniku nároku na důchod |
 +|duchSpor |duch_spor |Boolean(1) |Důchodové spoření |
 +|zpsDruh |zps_druh |Character(1) |Druh zdravotního průkazu |
 +|o0ciselnikByIdpkZpsPodm |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpkzpspodm|idpk_zps_podm]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Podmínka ZPS |
 +|zpsPDo |zps_p_do |Date(23) |Předpokládané daum ukončení ZPS, nesledováno |
 +|vyzOsoby |vyz_osoby |Short(4) |Vyživované osoby |
 +|zapocNc |zapoc_nc |Short(4) |Základní nezabavitelná částka započtena u jiných plátců |
 +|povpDo |povp_do |Date(23) |Povolení k pobytu - do |
 +|povpVydal |povp_vydal |String(60) |Povolení k pobytu - vydal |
 +|cpZpoj |cp_zpoj |String(10) |ČP (cizinec) přidělené ZP |
 +|cpCssz |cp_cssz |String(10) |ČP (cizinec) přidělené ČSSZ |
 +|cpRez |cp_rez |String(10) |Zákl. nezab. částka započt. u jiných plátců |
 +|svatek |svatek |Short(4) |Datum svátku |
 +|o0ciselnikByIdpkNar |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpknar|idpk_nar]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Národností |
 +|o0ciselnikByIdpkKrev |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpkkrev|idpk_krev]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Krevní skupina |
 +|o0ciselnikByIdpkDoprava |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpkdoprava|idpk_doprava]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Doprava do zaměstnání |
 +|o0ciselnikByIdpkByt |[[fk_d0ido_o0ciselnikbyidpkbyt|idpk_byt]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Bydlení |
 +|idpkDcuch |idpk_dcuch |Long(18) |Vazba na uchazeče DCUCH |
 +| |||Vazba na uchazeče DCUCH. Je-li vyplněna, tak informace o tomto zaměstnanci byly převzaty z uchazečů. |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|testy |testy |String(3) |Testovací bajty |
 +|iko |iko |String(20) |Iko |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |