Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída D0jaz

Jazyky

Znalosti cizích jazyků zaměstnance - D0JAZ

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
version version Long(18) Technický sloupec - verze
d0ido idpk_d0ido D0ido Vazba na Identifikaci občana
o6r idpk_jazyk O6r Vazba na číselník řečí - O6R
Kód řeči (cizího jazyka)
o0ciselnikByIdpkDosaz idpk_dosaz O0ciselnik Vazba na číselník d0jazst - Jazykové znaklosti
Stupeň dosažené jazykové znalosti
o0ciselnikByIdpkPozad idpk_pozad O0ciselnik Vazba na číselník d0jazst - Jazykové znaklosti
Stupeň požadované jazykové znalosti
poznamka poznamka String(100) Poznámka
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu