Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0jaz [2017/12/12 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0jaz =====
 +Jazyky
 +
 +Znalosti cizích jazyků zaměstnance - D0JAZ
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ido |[[fk_d0jaz_d0ido|idpk_d0ido]] |[[d0ido|D0ido]] |Vazba na Identifikaci občana |
 +|o6r |[[fk_d0jaz_o6r|idpk_jazyk]] |[[o6r|O6r]] |Vazba na číselník řečí - O6R |
 +| |||Kód řeči (cizího jazyka) |
 +|o0ciselnikByIdpkDosaz |[[fk_d0jaz_o0ciselnikbyidpkdosaz|idpk_dosaz]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník d0jazst - Jazykové znaklosti |
 +| |||Stupeň dosažené jazykové znalosti |
 +|o0ciselnikByIdpkPozad |[[fk_d0jaz_o0ciselnikbyidpkpozad|idpk_pozad]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník d0jazst - Jazykové znaklosti |
 +| |||Stupeň požadované jazykové znalosti |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |