Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0pletype [2016/04/12 09:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0PlEtype =====
 +Typ akce
 +
 +D0-PL-ETYPE slouží k evidenci typů akcí pro úlohu Plánování. Zde je možné získat informaci, o třídě průkazů - osvědčení je možné evidovat v průkazu, nebo nikoli. Dává to možnost mít například také "​knížku lékařských prohlídek, kam se mohou zapisovat osvědčení z LP.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|nazev |nazev |String(50) |Název |
 +| |||Název akce plánování |
 +|tableName |table_name |String(50) |Název tabulky událostí |
 +| |||Název tabulky, na kterou se odkazuje sloupec id_radku v tabulce D0_PL_ETYPE |
 +|className |class_name |String(50) |Název třídy |
 +| |||Název programové třídy |
 +|planWindow |plan_window |String(255) |Okno plánu |
 +| |||Nevyužívá se |
 +|coulmnName |coulmn_name |String(50) |Název sloupce |
 +| |||Nevyužívá se |
 +|prukazClass |prukaz_class |String(255) |Třída průkazu |
 +| |||Nevyužívá se |
 +|viewClass |view_class |String(255) |Třída pohledu |
 +| |||Nevyužívá se |