Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0plosvedc [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0PlOsvedc =====
 +Osvědčení ke školení
 +
 +D0_PL_OSVEDC - Tabulka pro evidenci vydaných osvědčení ke školení. U každého účastníka školení lze vyplnit informaci o osvědčení. Osvědčení lze tedy evidovat jak pro OZ, tak také pro LP či jiné události
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d0plUcast |[[fk_d0plosvedc_d0plucast|idpk_ucast]] |[[d0plucast|D0plUcast]] | |
 +|d0PlVazba |[[fk_d0plosvedc_d0plvazba|idpk_vazba]] |[[d0plvazba|D0PlVazba]] | |
 +|idPrukazu |id_prukazu |Long(18) | |
 +|cislo |cislo |String(50) | |
 +|popis |popis |String(255) | |
 +|platnost |platnost |Date(23) | |
 +|platnostDo |platnost_do |Date(23) | |