Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0zpo [2017/12/12 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0zpo =====
 +Zdravotní pojištění
 +
 +Zdravotní pojištění zaměstnanců (včetně historie pojištění) - D0ZPO
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ido |[[fk_d0zpo_d0ido|idpk_d0ido]] |[[d0ido|D0ido]] |Vazba na Identifikaci občana |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Datum platnosti zdravotního pojištění |
 +|o0ciselnikByIdpkHlKod |[[fk_d0zpo_o0ciselnikbyidpkhlkod|idpk_hl_kod]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník D0ZPOHL - Kód hlášení změn |
 +|hlDatum |hl_datum |Date(23) |Datum hlášení změny |
 +|o6g |[[fk_d0zpo_o6g|idpk_pojistovna]] |[[o6g|O6g]] |Vazba na číselník Zdravotní pojišťovny |
 +| |||Číslo zdravotní pojišťovny (včetně pobočky) |
 +|o0ciselnikByIdpkPojisteni |[[fk_d0zpo_o0ciselnikbyidpkpojisteni|idpk_pojisteni]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Způsob výpočtu pojištění |
 +|o0ciselnikByIdpkPriznak |[[fk_d0zpo_o0ciselnikbyidpkpriznak|idpk_priznak]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Bližší určení pojištěnce pro hlášení |
 +|neplVolno |nepl_volno |BigDecimal(5,​2) |ZP placené organizací při neplaceném volnu |
 +|absence |absence |BigDecimal(5,​2) |ZP placené organizací při absenci |
 +|upRefun |up_refun |Short(4) |Refundace Úřadem práce |
 +|zpLegi |zp_legi |Short(4) |Upřesnění výpočtu ZP podle legislativy |
 +|export |export |Character(1) |Export do ZP - příznak |
 +|exportDat |export_dat |Date(23) |Export do ZP - datum vyhotovení |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |