Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1fnkonlp [2017/09/14 12:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1FnKonLp =====
 + ​Konečný profil LP - obecné
 +
 +D1_FN_KON_LP - Konečný profil požadavků LP na pracovní funkci - pouze obecné požadavky
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d1FnPracFce |[[fk_d1fnkonlp_d1fnpracfce|idpk_funkce]] |[[d1fnpracfce|D1FnPracFce]] |Cizí klíč - D1_FN_PRAC_FCE |
 +| |||Cizí klíč do tabulky charakteristik pracovních funkcí |
 +|d4LpPece |[[fk_d1fnkonlp_d4lppece|idpk_lp]] |[[d4lppece|D4LpPece]] |Cizí klíč - D1_LP_PECE |
 +| |||Cizí klíč do číselníku lékařských péčí |
 +|priznakZ |priznak_z |Character(1) |Příznak tabulky - standardně '​o'​ |
 +| |||Slouží k sestavení složeného klíče, vždy '​o'​ |