Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1fnkonprof [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1FnKonProf =====
 +Konečný profil profese
 +
 +D1_FN_KON_PROF - Konečný profil profese
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d1FnPracFce |[[fk_d1fnkonprof_d1fnpracfce|idpk_funkce]] |[[d1fnpracfce|D1FnPracFce]] |Cizí klíč - D1_FN_PRAC_FCE |
 +| |||Cizí klíč do tabulky charakteristik pracovních funkcí |
 +|d1ciseln |[[fk_d1fnkonprof_d1ciseln|fk_ciselnik,​ fk_klic1]] |[[d1ciseln|D1ciseln]] |Složený cizí klíč - D1CISELN = dp1osobn |
 +| |||Součást složeného cizího klíče do číselníku osobnostních profilů |