Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1infzamestnance [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1InfZamestnance =====
 +Pomocné "​view"​ používané při prohlížení základních informací o zaměstnanci
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.osobniCislo |osobni_cislo |Integer(9) | |
 +|id.vztah |vztah |Character(1) | |
 +|nastup |nastup |Integer(9) |Vznik pracovněprávního vztahu |
 +|vystup |vystup |Integer(9) |Ukončení pracovněprávního vztahu |
 +|kategorie |kategorie |Short(4) |Kategorie |
 +|popisKategorie |popis_kategorie |String(40) |Popis kategorie |
 +|druhPpv |druh_ppv |Character(1) |Pracovně právní vztah - druh |
 +|popisPpv |popis_ppv |String(40) |Název pracovněcovně právního vztahu |
 +|tydenniUvazek |tydenni_uvazek |BigDecimal(4,​2) |Úvazek - týdenní zákonný |
 +|denniUvazek |denni_uvazek |BigDecimal(5,​3) |Úvazek - denní průměrný |
 +|profese |profese |String(12) |Profese - klíč |
 +|popisProfese |popis_profese |String(40) |Název profese |
 +|czIsco |cz_isco |String(6) |CZISCO |
 +|popisCzIsco |popis_cz_isco |String(40) |Název CZISCO |
 +|utvar |utvar |String(15) |Útvar |
 +|prijmeni |prijmeni |String(50) |Příjmení |
 +|jmeno |jmeno |String(50) |Jméno |
 +|rodneCislo |rodne_cislo |String(10) |Rodné číslo |
 +|ulice |ulice |String(50) |Ulice |
 +|cdTyp |cd_typ |Short(4) |Typ domovního čísla |
 +|cpCev |cp_cev |String(4) |Číslo domovní (popis/​evidenč) |
 +|cor |cor |String(4) |Orientační číslo vstupní |
 +|obecCast |obec_cast |String(50) |Název části obce/​městské části |
 +|obec |obec |String(50) |Obec |
 +|psc |psc |String(10) |PSČ |
 +|zeme |zeme |String(4) |Kód země |
 +|kontakt |kontakt |String(33) |Telefon/​fax |
 +|primarniVztah |primarni_vztah |Character(1) |Primární vztah |
 +|mistoNar |misto_nar |String(50) |Místo narození |
 +|rodnePrijmeni |rodne_prijmeni |String(50) |Rodné příjmení |
 +|dappvIdpk |dappv_idpk |Long(18) |Id |