Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1ozprukaz [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1OzPrukaz =====
 + ​Správa průkazů OZ zaměstnanců (na pracovní funkci)
 +
 +D1_OZ_PRUKAZ - správa průkazů k OZ. Průkazem se prokazuje způsobilost,​ tzn. nezbytné kvalifikace a oprávnění k výkonu povolání.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|daido |[[fk_d1ozprukaz_daido|idpk_garant]] |[[daido|Daido]] |Cizí klíč - DAIDO |
 +| |||Cizí klíč do tabulky identifikací občanů, představuje garanta pracovní funkce u daného průkazu |
 +|d1OzKateg |[[fk_d1ozprukaz_d1ozkateg|idpk_oz_kateg]] |[[d1ozkateg|D1OzKateg]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Cizí klíč na kategorii OZ průkazu |
 +|d1ciseln |[[fk_d1ozprukaz_d1ciseln|fk_ciselnik,​ fk_klic1]] |[[d1ciseln|D1ciseln]] |Složený cizí klíč - D1CISELN = dp1fun |
 +| |||Čiselník pracovních funkcí |
 +|dazar |[[fk_d1ozprukaz_dazar|idpk_zamestnanec]] |[[dazar|Dazar]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Idpk vlastníka průkazu |
 +|identifikacePrukazu |identifikace_prukazu |String(50) |Identifikační číslo průkazu |
 +| |||Identifikační číslo průkazu, musí být unikátní |
 +|datumVydani |datum_vydani |Date(23) |Datum vydání |
 +| |||Datum vydání průkazu |