Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1teldulez [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1TelDulez =====
 +Telefony - důležité
 +
 +D1_TEL_DULEZ - správa důležitých telefonních kontaktů
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|daidoByIdpkDaido |[[fk_d1teldulez_daidobyidpkdaido|idpk_daido]] |[[daido|Daido]] |ID záznamu |
 +| |||vazba na zaměstnance do tabulky Identifikace občana - DAIDO |
 +|daidoByIdpkZastoupeni |[[fk_d1teldulez_daidobyidpkzastoupeni|idpk_zastoupeni]] |[[daido|Daido]] |ID záznamu |
 +| |||vazba na zastupujícího zaměstnance do tabulky Identifikace občana - DAIDO |
 +|hlavni |hlavni |String(255) |Hlavní |
 +| |||Kontaktní informace na "​důležitou"​ osobu |
 +|zastup |zastup |String(255) |Zástup |
 +| |||Kontaktní informace na "​zastupující osobu" |