Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1telpris [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1TelPris =====
 +Telefony - přístupy
 +
 +D1_TEL_PRIS - správa přístupů k informacím o telefonních kontaktech
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|canLogged |canLogged |Boolean(1) |Možnost aktualizovat seznam |
 +| |||Možnost aktualizovat telefonní seznam danou osobou. |
 +|osoby |[[fk_d1telpris_osoby|idpk_osoby]] |[[osoby|Osoby]] |Osobní číslo zaměstnance |
 +| |||Číslo zaměstnance z tabulky Zařazení zaměstnance - DAZAR |