Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4en [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4en =====
 +Číselník evropských norem
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d4en |[[fk_d4en_d4en|idpk_kateg]] |[[d4en|D4en]] |Cizí klíč - D4EN |
 +| |||Číselník EN - kořenová kategorie |
 +|nazev |nazev |String(120) |Název |
 +|kod |kod |String(50) |Kód |
 +|popis |popis |String(255) |Popis |
 +|platny |platny |Boolean(1) |Platnost věty |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |