Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4fnccharakteristika [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4FncCharakteristika =====
 +Subselect používaný pro listování seznamu zaměstnanců v Kvalifikačních listech
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) | |
 +|pracFce |idpk_charakt |[[d4fnpracfce|D4FnPracFce]] | |
 +|d0zar |idpk_d0zar |[[d0zar|D0zar]] | |
 +|idpkFce |idpk_fce |Long(18) | |
 +|delkaPraxe |delka_praxe |Long(18) | |
 +|popis |popis |String(2550) | |
 +|oscis |oscis |Integer(9) | |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) | |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(50) | |
 +|jmTitulP |jm_titul_p |String(35) | |
 +|jmTitulZ |jm_titul_z |String(10) | |
 +|dappvIdpk |dappv_idpk |Long(18) | |
 +|nastup |nastup |Date(23) | |
 +|katZakl |kat_zakl |Integer(9) | |
 +|zkusDo |zkus_do |Date(23) | |
 +|d0ppv |idpk_d0ppv |[[d0ppv|D0ppv]] | |
 +|zapoRokyAkt |zapo_roky_akt |Short(4) | |
 +|zapoDnyAkt |zapo_dny_akt |Short(4) | |
 +|utvar |utvar |String(30) | |
 +|funkce |funkce |String(30) | |
 +|nazevFunkce |nazev_funkce |String(100) | |
 +|kodRidicak |kod_ridicak |String(15) | |
 +|kodPozVzdelani |kod_poz_vz |String(15) | |
 +|nazevPozVzdelani |nazev_poz_vz |String(500) | |
 +|kodDosVzdelani |kod_dos_vz |String(15) | |
 +|nazevDosVzdelani |nazev_dos_vz |String(500) | |
 +|kodPc |kod_pc |String(15) | |
 +|nazevPc |nazev_pc |String(500) | |
 +|kodPozObor |kod_poz_obor |String(15) | |
 +|nazevPozObor |nazev_poz_obor |String(500) | |
 +|kodDosObor |kod_dos_obor |String(15) | |
 +|nazevDosObor |nazev_dos_obor |String(500) | |