Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4fncinnost [2017/10/02 09:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4FnCinnost =====
 +Charakteristiky pracovních funkcí - Číselník činností ​ a kompetencí
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|cinnosti |cinnosti |Boolean(1) |Příznak činnost/​kompetence |
 +|klic |klic |String(12) |Klíč činnosti/​kompetence |
 +|nazev |nazev |String(1000) |Popisný název činnosti/​kompetence |
 +|platny |platny |Boolean(1) |Platný |
 +| |||Označuje platný/​zneplatněný záznam. Neplatné záznamy se nezobrazují v nabídkách. |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |