Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4fncoverenisub [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4FncOvereniSub =====
 + ​Pracovní funkce - Kvalifikační list (ověření)
 +
 +D4_FNC_OVERENI - Kvalifikační list zaměstnance
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d0zar |idpk_hodnoceny |[[d0zar|D0zar]] |Cizí klíč - D0ZAR |
 +| |||Idpk hodnoceného |
 +|osoby |idpk_hodnotitel |[[osoby|Osoby]] |Cizí klíč - OSOBY |
 +| |||Idpk hodnotitele |
 +|hodnoceni |hodnoceni |Date(23) |Datum hodnocení |
 +| |||Datum hodnocení |
 +|d4skp |idpk_nzk |[[d4skp|D4skp]] | |
 +|vzdelani |vzdelani |Boolean(1) |Splňuje vzdělání |
 +| |||Splňuje požadavky na vzdělání |
 +|praxe |praxe |Boolean(1) |Splňuje praxi |
 +| |||Splňuje požadavky na praxi |
 +|odbornaZpusobilost |odborna_zpusobilost |Boolean(1) |Splňuje odborné způsobilosti |
 +| |||Splňuje požadavky na odborné způsobilosti |
 +|pc |pc |Boolean(1) |Splňuje PC |
 +| |||Splňuje požadavky na úroveň práce s PC |
 +|ridicak |ridicak |Boolean(1) |Splňuje řidičské oprávnění |
 +| |||Splňuje požadavky na třídu řidičského oprávnění |
 +|jazyky |jazyky |Boolean(1) |Splňuje jazyky |
 +| |||Splňuje požadavky na znalost jazyků |
 +|celkove |celkove |Boolean(1) |Celkově splňuje |
 +| |||Zaměstnanec splňuje požadavky na pracovní pozici |
 +|zvysovani |zvysovani |Boolean(1) |Návrh zvyšování kvalifikace |
 +| |||Zaměstnanci bylo naplánováno další školení ke zvýšení kvalifikace |
 +|praxeRetezec |praxe_retezec |String(50) |Text praxe |
 +| |||Nepoužívá se |
 +|zapoRoky |zapo_roky |Short(4) |Praxe roky |
 +| |||Celé roky praxe |
 +|zapoDny |zapo_dny |Short(4) |Praxe dny |
 +| |||Délka praxe z necelého posledního roku ve dnech |
 +|uzamceno |uzamceno |Date(23) |Datum uzamčení |
 +| |||Datum uzamčení, pokud je vyplněno, nelze záznam již editovat |
 +|mimoradne |mimoradne |Boolean(1) |Mimořádné hodnocení |
 +| |||Označuje kv. list jako mimořádný |
 +|vyhodnoceno |vyhodnoceno |Boolean(1) |Vyhodnoceno |
 +| |||Označuje kv. list, jehož hodnocení bylo dokončeno |
 +|priznakTyp |priznak_typ |Character(1) |Typ hodnocení |
 +| |||Zkušební,​ THP, dělník, apod. |
 +|vysledek |vysledek |Integer(9) |Výsledek |
 +| |||Výsledek hodnocení |
 +|radekPrvni |radek_prvni |String(255) |První řádek osobních cílů |
 +| |||Osobní cíle zaměstnance pro následující období |
 +|radekDruhy |radek_druhy |String(255) |Druhý řádek osobních cílů |
 +| |||Osobní cíle zaměstnance pro následující období |
 +|radekTreti |radek_treti |String(255) |Třetí řádek osobních cílů |
 +| |||Osobní cíle zaměstnance pro následující období |
 +|radekCtvrty |radek_ctvrty |String(255) |Čtvrtý řádek osobních cílů |
 +| |||Osobní cíle zaměstnance pro následující období |
 +|radekPaty |radek_paty |String(255) |Pátý řádek osobních cílů |
 +| |||Osobní cíle zaměstnance pro následující období |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) | |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) | |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) | |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) | |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) | |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) | |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) | |
 +|idpkFce |idpk_fce |Long(18) | |
 +|pracFce |idpk_charakt |[[d4fnpracfce|D4FnPracFce]] | |
 +|delkaPraxe |delka_praxe |Long(18) | |
 +|popis |popis |String(2550) | |
 +|oscis |oscis |Integer(9) | |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) | |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(50) | |
 +|jmTitulP |jm_titul_p |String(35) | |
 +|jmTitulZ |jm_titul_z |String(10) | |
 +|oscisHodnotitel |oscis_hodnotitel |Integer(9) | |
 +|prijmeniHodnotitel |prijmeni_hodnotitel |String(50) | |
 +|jmenoHodnotitel |jmeno_hodnotitel |String(50) | |
 +|d0ppvIdpk |ppv_idpk |Long(18) | |
 +|nastup |nastup |Date(23) | |
 +|katZakl |kat_zakl |Integer(9) | |
 +|zkusDo |zkus_do |Date(23) | |
 +|d0ppv |idpk_d0ppv |[[d0ppv|D0ppv]] | |
 +|zapoRokyAkt |zapo_roky_akt |Short(4) | |
 +|zapoDnyAkt |zapo_dny_akt |Short(4) | |
 +|utvar |utvar |String(30) | |
 +|funkce |funkce |String(30) | |
 +|nazevFunkce |nazev_funkce |String(100) | |
 +|kodRidicak |kod_ridicak |String(15) | |
 +|kodPozVzdelani |kod_poz_vz |String(15) | |
 +|nazevPozVzdelani |nazev_poz_vz |String(500) | |
 +|kodDosVzdelani |kod_dos_vz |String(15) | |
 +|nazevDosVzdelani |nazev_dos_vz |String(500) | |
 +|kodPc |kod_pc |String(15) | |
 +|nazevPc |nazev_pc |String(500) | |
 +|kodPozObor |kod_poz_obor |String(15) | |
 +|nazevPozObor |nazev_poz_obor |String(500) | |
 +|kodDosObor |kod_dos_obor |String(15) | |
 +|nazevDosObor |nazev_dos_obor |String(500) | |
 +|mistr |mistr |Integer(9) | |