Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4fnkoncinn [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4FnKonCinn =====
 +Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované činnosti a kompetence
 +
 +Vazební tabulka - Definice požadovaných činností a kompetencí pro charakteristiku pracovní funkce
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d4FnPracFce |[[fk_d4fnkoncinn_d4fnpracfce|idpk_funkce]] |[[d4fnpracfce|D4FnPracFce]] |Vazba na Charakteristiky pracovních funkcí D4_FN_PRAC_FCE |
 +|d4FnCinnost |[[fk_d4fnkoncinn_d4fncinnost|idpk_cinnost]] |[[d4fncinnost|D4FnCinnost]] |Vazba na Číselník činností a kompetencí D4_FN_CINNOST |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |