Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4fnkoncinnsub [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4FnKonCinnSub =====
 +Subselect sdružující data z vazebních tabulek na obecné a osobnostní číselníky činností/​kompetencí
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.priznakZ |priznak_z |Character(1) |Příznak tabulky - '​z'​ nebo '​o'​ |
 +|d4FnPracFce |idpk_funkce |[[d4fnpracfce|D4FnPracFce]] |Cizí klíč do tabulky charakteristik pracovních funkcí |
 +|d4FnCinnost |idpk_cinnost |[[d4fncinnost|D4FnCinnost]] |Cizí klíč do číselníku činností/​kompetencí |
 +|d0zar |idpk_d0zar |[[d0zar|D0zar]] |Cízí klíč do tabulky zařazení zaměstnance |