Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4fnkonozsub [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4FnKonOzSub =====
 +Subselect kombinující vazby na obecné a osobnostní OZ.
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.priznakZ |priznak_z |Character(1) |Příznak tabulky - '​z'​ nebo '​o'​ |
 +|d0zar |idpk_d0zar |[[d0zar|D0zar]] |Cizí klíč do tabulky zařazení zaměstnance |
 +|d4oz |idpk_oz |[[d4oz|D4oz]] | |
 +|d4FnPracFce |idpk_funkce |[[d4fnpracfce|D4FnPracFce]] |Cizí klíč do tabulky charakteristik pracovních funkcí |