Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4lpvek [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4LpVek =====
 +Věk
 +
 +Slouží k evidenci kombinace věkového intervalu a požadované četnosti opakování lékařských prohlídek.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d4LpPece |[[fk_d4lpvek_d4lppece|idpk_pece]] |[[d4lppece|D4LpPece]] |Cizí klíč - D4_LP_PECE |
 +| |||Cizí klíč do číselníku lékařských péčí |
 +|vekOd |vek_od |Integer(9) |Věk od |
 +| |||Počáteční věk daného věkového intervalu |
 +|vekDo |vek_do |Integer(9) |Věk do |
 +| |||Koncový věk daného věkového intervalu |
 +|intervalOpakovani |interval_opakovani |Integer(9) |Četnost |
 +| |||Četnost opakování lékařské prohlídky pro daný věkový interval zaměstnance. Pokud je tato hodnota větší, než nejmenší hodnota četnosti ze sledovaných rizik, má hodnota z rizika při výpočtu přednost. |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |