Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4lpzmena [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4LpZmena =====
 +Změna intervalu
 +
 +Umožňuje v rámci měření hygieny úpravu intervalu opakování lékařské péče pro danou kombinace LP a rizikové funkce. Tj. když je předpokládaná úroveň rizika nižší, než kategorie (úroveň) naměřená,​ lze u vybraných rizikových funkcí zkrátit interval opakování.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d4RizMereni |[[fk_d4lpzmena_d4rizmereni|idpk_mereni]] |[[d4rizmereni|D4RizMereni]] |Cizí klíč - D4_RIZ_MERENI |
 +| |||Cizí klíč na záznam měření hygieny |
 +|d4RizFunkce |[[fk_d4lpzmena_d4rizfunkce|idpk_fce]] |[[d4rizfunkce|D4RizFunkce]] |Cizí klíč - D4_RIZ_FUNKCE |
 +| |||Cizí klíč na rizikovou funkci |
 +|d4LpPece |[[fk_d4lpzmena_d4lppece|idpk_pece]] |[[d4lppece|D4LpPece]] |Cizí klíč - D4_LP_PECE |
 +| |||Cizí klíč na číselník lékařských péčí |
 +|vekOd |vek_od |Integer(9) |Věk od |
 +| |||Věk, od kterého by měla být změna intervalu aktivní. |
 +|vekDo |vek_do |Integer(9) |Věk do |
 +| |||Věk, do kterého je změna intervalu aktivní. |
 +|intervalOpakovani |interval_opakovani |Integer(9) |Interval |
 +| |||Požadovaná úprava intervalu opakování LP. |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |