Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída D4oz

Číselník odborných způsobilostí

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
d4oz idpk_kateg D4oz Cizí klíč - D4OZ
Číselník OZ - kořenová kategorie
d4skskol idpk_skolitel D4skskol Cizí klíč - D4SKSKOL
Číselník školitelů
d4skmist idpk_misto D4skmist Cizí klíč - D4SKMIST
Číselník školících míst
nazev nazev String(120) Název
kod kod String(50) Kód
klic klic String(400) Programový klíč
Klíč pro stromové zobrazení
popis popis String(255) Popis
perioda perioda Short(4) Perioda opakování
en en Boolean(1) OZ dle EN
platny platny Boolean(1) Platnost věty
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu