Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4pldopln [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4PlDopln =====
 +Tabulka doplňkových informací
 +
 +Tato tabulka nese dopňkové informace k plánu. Příznakový sloupec určuje typ záznamu. Typy příznaků:​ '​e'​ označuje evropskou normu. Ve sloupci hodn_num se u tohoto typu nachází cizí klíč do tabulky D1_EN_ELEMENT,​ druhá varianta tohoto typu představuje shrnující záznam a má ve sloupci hodn_num hodnotu NULL, místo ní ve sloupci hodn_str nese kombinaci kódů zvolených elementů EN; '​k'​ je návrh zvyšování kvalifikace,​ ve sloupci hodn_num se nachází cizí klíč do tabulky D1_FNC_OVERENI;​ '​v'​ představuje vyřazený řádek, který by se neměl zobrazovat v přehledech.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d0plUcast |[[fk_d4pldopln_d0plucast|idpk_ucast]] |[[d0plucast|D0plUcast]] |Cizí klíč - D0PL_UCAST |
 +| |||Cizí klíč na tabulku účastníků plánu |
 +|d0PlVazba |[[fk_d4pldopln_d0plvazba|idpk_vazba]] |[[d0plvazba|D0PlVazba]] |Cizí klíč - D0_PL_VAZBA |
 +| |||Cizí klíč na tabulku událostí plánu |
 +|prizTyp |priz_typ |Character(1) |Typ doplňkové informace |
 +| |||Příznak rozlišující,​ o jakou informaci se jedná. Typy příznaků:​ '​e'​ označuje evropskou normu. Ve sloupci hodn_num se u tohoto typu nachází cizí klíč do tabulky D1_EN_ELEMENT,​ druhá varianta tohoto typu představuje shrnující záznam a má ve sloupci hodn_num hodnotu NULL, místo ní ve sloupci hodn_str nese kombinaci kódů zvolených elementů EN; '​k'​ je návrh zvyšování kvalifikace,​ ve sloupci hodn_num se nachází cizí klíč do tabulky D1_FNC_OVERENI;​ '​v'​ představuje vyřazený řádek, který by se neměl zobrazovat v přehledech. |
 +|hodnStr |hodn_str |String(3000) |Textová hodnota |
 +| |||Volitelná textová informace |
 +|hodnNum |hodn_num |BigDecimal(18,​4) |Numerická hodnota |
 +| |||Volitelná numerická informace |