Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4pllp [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4PlLp =====
 +Subselect : obsahuje všechna platná školení lékařské péče, která kdy proběhla.
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.idpkPlan |idpk_plan |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.idpkDaido |idpk_daido |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.idRadku |id_radku |Long(18) |Klíč bez constraintu,​ váže se na různé tabulky v závislosti na typu plánu. Např. pro plány OZ je to tabulka D1_OZ_ELEMENT,​ pro LP pak D1_LP_PECE |
 +|jmeno |jmeno |String(50) |Jméno |
 +|prijmeni |prijmeni |String(50) |Příjmení |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|pritomen |pritomen |Boolean(1) |Označuje, zdali se daný člověk školení zúčastnil/​nezúčastnil |
 +|absolvovani |absolvovani |Date(23) |Termín, kdy by se měl daný člověk školení zúčastnit (u naplánovaných plánů), nebo kdy se zůčastnil (u proběhlých plánů) |
 +|kdy |kdy |Date(23) |Termín v hlavičce plánu |
 +|plan |nazev_plan |String(50) |Název plánu |
 +|probehla |probehla |Boolean(1) |Označuje plán jako uskutečněný/​neuskutečněný |
 +|popis |popis |String(255) |Textový popis obsahu plánu |
 +|zruseno |zruseno |Boolean(1) |Označuje plán jako zrušený/​nezrušený |
 +|nazevTypu |nazev_typu |String(50) |Název akce plánování |
 +|eventName |event_name |String(255) |Název, pod kterým je daná událost zobrazována v přehledech. |
 +|nazev |nazev |String(50) |Název lékařské péče |
 +|pocetProhlidek |pocet_prohlidek |Long(18) |Počet prohlídek, které se mají konat v daném intervalu |
 +|intervalProhlidek |interval_prohlidek |Long(18) |Interval prohlídek, jednotkou jsou měsíce |
 +|idpkUcastnik |idpk_ucastnik |Long(18) |ID záznamu |