Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4plnaklkategsub [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4PlNaklKategSub =====
 +Slouží ke zobrazení informací pro Report, kde jsou náklady na kategorie pro útvary.
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|ucastnikIdpk |ucastnik_idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|idpk |idpk |Long(18) | |
 +|utvar |utvar |String(30) |Útvar |
 +|klicProDef |klic_pro_def |String(30) | |
 +|skoleniIdpkPlan |skoleni_idpk_plan |Long(18) | |
 +|nazev |nazev |String(60) | |
 +|terminOd |termin_od |Date(23) | |
 +|terminDo |termin_do |Date(23) | |
 +|stav |stav |Short(4) | |
 +|nakladyP |naklady_p |BigDecimal(14,​4) | |
 +|nakladyS |naklady_s |BigDecimal(14,​4) | |
 +|planIdpk |plan_idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|planNazev |plan_nazev |String(60) |Název plánu |
 +|planPopis |plan_popis |String(255) |Textový popis obsahu plánu |
 +|vztah |vztah |Character(1) |Primární pracovněprávní vztah |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) |Příjmení |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(50) |Jméno |
 +|nazev28 |nazev_28 |String(50) |Název divize |
 +|ucastIdpkZamec |ucast_idpk_zamec |[[d0zar|D0zar]] |ID záznamu |
 +|absolvovano |absolvovano |Date(23) |Termín, kdy by se měl daný člověk školení zúčastnit (u naplánovaných plánů), nebo kdy se zůčastnil (u proběhlých plánů) |
 +|pritomen |pritomen |Boolean(1) |Označuje, zdali se daný člověk školení zúčastnil/​nezúčastnil |
 +|ucNakladyP |uc_naklady_p |BigDecimal(12,​4) |Jedná se o plánované náklady na jednoho účastníka události - plánované. |
 +|ucNakladyS |uc_naklady_s |BigDecimal(12,​4) |Jedná se o plánované náklady na jednoho účastníka události - skutečné. |
 +|ozIdpk |oz_idpk |Long(18) | |
 +|ozIdpkKateg |oz_idpk_kateg |[[d4oz|D4oz]] |Pokud se jedná o kořenovou kategorii, obsahuje údaj ze sebe sama |
 +|ozNazev |oz_nazev |String(120) |Název kategorie |