Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4plnavrhskolsub [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4PlNavrhSkolSub =====
 +Subselect : slouží ke zobrazení informačních souhrnů o naplánovaných školeních.
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.idpkPlan |idpk_plan |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.className |class_name |String(50) |Název programové třídy |
 +|id.idpkUcastnik |idpk_ucastnik |Long(18) | |
 +|id.idpkUdalost |idpk_udalost |Long(18) | |
 +|kdy |kdy |Date(23) |Termín v hlavičce plánu |
 +|nazevPlan |nazev_plan |String(50) |Název plánu |
 +|probehlo |probehlo |Boolean(1) |Označuje plán jako uskutečněný/​neuskutečněný |
 +|zruseno |zruseno |Boolean(1) |Označuje plán jako zrušený/​nezrušený |
 +|zalozenoZ |zalozeno_z |Character(1) |Příznak založení plánu |
 +|oscisGarant |oscis_garant |Integer(9) |Osobní číslo (OSOBY) |
 +|jmJmenoGarant |jm_jmeno_garant |String(50) |Jméno (OSOBY) |
 +|jmPrijmeniGarant |jm_prijm_garant |String(50) |Příjmení (OSOBY) |
 +|idpkDaido |idpk_daido |Long(18) | |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) |Příjmení |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(50) |Jméno |
 +|utvar |utvar |String(15) | |
 +|idRadku |id_radku |Long(18) | |
 +|eventName |event_name |String(255) |Název, pod kterým je daná událost zobrazována v přehledech. |
 +|absolvovani |absolvovani |Date(23) |Termín, kdy by se měl daný člověk školení zúčastnit (u naplánovaných plánů), nebo kdy se zůčastnil (u proběhlých plánů) |
 +|pritomen |pritomen |Boolean(1) |Označuje, zdali se daný člověk školení zúčastnil/​nezúčastnil |
 +|nakladyUcastnik |naklady_ucastnik |BigDecimal(14,​4) |Plánované náklady na proškolení daného zaměstnance |
 +|nazevTyp |nazev_typ |String(50) |Název akce plánování |
 +|presunuto |presunuto |BigDecimal(18,​4) |Volitelná numerická informace |