Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída D4PlOzEn

Subselect : slouží ke zobrazení informačních souhrnů o naplánovaných školeních + kategorie a subkategorie.

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
id.idpkPlan idpk_plan Long(18) ID záznamu
id.className class_name String(50) Název programové třídy
id.idpkUcastnik idpk_ucastnik Long(18)
id.idpkUdalost idpk_udalost Long(18)
kdy kdy Date(23) Termín v hlavičce plánu
nazevPlan nazev_plan String(50) Název plánu
probehlo probehlo Boolean(1) Označuje plán jako uskutečněný/neuskutečněný
zruseno zruseno Boolean(1) Označuje plán jako zrušený/nezrušený
zalozenoZ zalozeno_z Character(1) Příznak založení plánu
oscisGarant oscis_garant Integer(9) Osobní číslo (OSOBY)
jmJmenoGarant jm_jmeno_garant String(50) Jméno (OSOBY)
jmPrijmeniGarant jm_prijm_garant String(50) Příjmení (OSOBY)
idpkDaido idpk_daido Long(18)
oscis oscis Integer(9) Osobní číslo
jmPrijm jm_prijm String(50) Příjmení
jmJmeno jm_jmeno String(50) Jméno
utvar utvar String(15)
idRadku id_radku Long(18)
eventName event_name String(255) Název, pod kterým je daná událost zobrazována v přehledech.
nakladyUdalost naklady_udalost BigDecimal(14,4) Plánované náklady na tuto událost
nakladyUdalostR naklady_udalost_r BigDecimal(14,4)
nakladyUdalostUcastnik naklady_udalost_ucastnik BigDecimal(12,4) Jedná se o plánované náklady na jednoho účastníka události.
nakladyUdalostUcastnikR naklady_udalost_ucastnik_r BigDecimal(12,4)
poznamka poznamka String(255)
absolvovani absolvovani Date(23) Termín, kdy by se měl daný člověk školení zúčastnit (u naplánovaných plánů), nebo kdy se zůčastnil (u proběhlých plánů)
pritomen pritomen Boolean(1) Označuje, zdali se daný člověk školení zúčastnil/nezúčastnil
nakladyUcastnik naklady_ucastnik BigDecimal(14,4) Plánované náklady na proškolení daného zaměstnance
nakladyUcastnikR naklady_ucastnik_r BigDecimal(14,4)
nazevTyp nazev_typ String(50) Název akce plánování
nazevElement nazev_element String(50) Název elementu odborné způsobilosti
idpkElement idpk_element Long(18) ID záznamu
dobaPlatnosti doba_platnosti Long(18) Jednotkou jsou měsíce, jedná se o délku platnosti dané OZ
nazevRoot nazev_root String(50) Název kategorie
idpkRoot idpk_root Long(18) ID záznamu
idpkSubKtg idpk_subktg Long(18) ID záznamu
nazevSubKtg nazev_subktg String(50) Název kategorie
presunuto presunuto BigDecimal(18,4) Volitelná numerická informace
zvoleneNormy zvolene_normy String(255) Volitelná textová informace (Jedná se o zřetězení kódů zvolených EN do jednoho sloupce.)