Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4plpritomni [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4PlPritomni =====
 +Subselect : obsahuje data o přítomnosti/​nepřítomnosti na školeních spolu s výsledkem a některými osobními informacemi.
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.idpkPlan |idpk_plan |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.idpkDaido |idpk_daido |Long(18) |ID záznamu |
 +|pritomen |pritomen |Boolean(1) |Označuje, zdali se daný člověk školení zúčastnil/​nezúčastnil |
 +|absolvovani |absolvovani |Date(23) |Termín, kdy by se měl daný člověk školení zúčastnit (u naplánovaných plánů), nebo kdy se zůčastnil (u proběhlých plánů) |
 +|jmeno |jmeno |String(50) |Jméno |
 +|prijmeni |prijmeni |String(50) |Příjmení |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |