Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4rizprac [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4RizPrac =====
 +Rizikové pracoviště
 +
 +Rizikové pracoviště - např. svářečská dílna. Lze k němu definovat i obecné rizikové faktory, které se na zde vyskytují. Tato rizika jsou ignorována,​ pokud má riziková funkce stanovena nějaká vlastní specifická rizika.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|nazev |nazev |String(250) |Název |
 +| |||Název rizikového pracoviště |
 +|popis |popis |String(1000) |Popis |
 +| |||Další informace k pracovišti |
 +|utvar |utvar |String(15) |Útvar |
 +| |||Útvar, pod který pracoviště spadá |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |