Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4rizzarazeni [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4RizZarazeni =====
 +Zařazení na rizikovou pozici/​funkci
 +
 +Identifikuje na jakém rizikovém pracovišti či funkci zaměstnanec pracuje v závislosti na své pracovní funkci/​zařazení.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|dazar |[[fk_d4rizzarazeni_dazar|idpk_dazar]] |[[dazar|Dazar]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Idpk zaměstnance,​ kterého zařazujeme na rizikové pracoviště či funkci. |
 +|d0zar |[[fk_d4rizzarazeni_d0zar|idpk_dazar]] |[[d0zar|D0zar]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Idpk zaměstnance,​ kterého zařazujeme na rizikové pracoviště či funkci. |
 +|d4RizPrac |[[fk_d4rizzarazeni_d4rizprac|idpk_prac]] |[[d4rizprac|D4RizPrac]] |Cizí klíč - D4_RIZ_PRAC |
 +| |||Cizí klíč na rizikové pracoviště. |
 +|d4RizFunkce |[[fk_d4rizzarazeni_d4rizfunkce|idpk_fce]] |[[d4rizfunkce|D4RizFunkce]] |Cizí klíč - D4_RIZ_FUNKCE |
 +| |||Cizí klíč na rizikovou funkci, je volitelný. |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Dříve osobní číslo - rezerva |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |