Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4rizzarazenisub [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4RizZarazeniSub =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) | |
 +|dazar |idpk_dazar |[[dazar|Dazar]] | |
 +|d4RizFunkce |idpk_fce |[[d4rizfunkce|D4RizFunkce]] | |
 +|d4RizPrac |idpk_prac |[[d4rizprac|D4RizPrac]] | |
 +|oscis |oscis |Integer(9) | |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) | |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) | |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) | |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) | |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) | |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) | |
 +|nazevFunkce |nazev_funkce |String(255) | |
 +|nazevUtvar |nazev_utvar |String(255) | |
 +|divize |divize |String(250) | |