Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4skdok [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4skdok =====
 +Evidence dokumentů
 +
 +Evidence dokumentů ke školením
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d4sku |[[fk_d4skdok_d4sku|idpk_ucast]] |[[d4sku|D4sku]] |Cizí klíč - D4SKU |
 +| |||Účastník školení |
 +|d4ozpr |[[fk_d4skdok_d4ozpr|idpk_prukaz]] |[[d4ozpr|D4ozpr]] |Cizí klíč - D4OZ |
 +| |||Průkaz |
 +|popis |popis |String(255) |Popis |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|iko |iko |String(20) |Přiložený dokument |