Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4sken [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4sken =====
 +Vazba EN
 +
 +Vazba do číselníku evropských norem. Napojuje je ke školení.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d4sks |[[fk_d4sken_d4sks|idpk_skol]] |[[d4sks|D4sks]] |Cizí klíč - D4SKS |
 +| |||Školení |
 +|d4enByIdpkEn |[[fk_d4sken_d4enbyidpken|idpk_en]] |[[d4en|D4en]] |Cizí klíč - D4EN |
 +| |||Číselník evropských norem - kategorie |
 +|d4enByIdpkVolba |[[fk_d4sken_d4enbyidpkvolba|idpk_volba]] |[[d4en|D4en]] |Cizí klíč - D4EN |
 +| |||Číselník evropských norem - zvolený element |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |