Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4skmist [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4skmist =====
 +Školící místo
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|nazev |nazev |String(255) |Název |
 +|nazevFirmy |nazev_firmy |String(100) |Název firmy |
 +|ico |ico |Long(10) |IČO |
 +|dic |dic |String(20) |DIČ |
 +|ulice |ulice |String(50) |Ulice |
 +|mesto |mesto |String(50) |Město |
 +|psc |psc |String(11) |Poštovní směrovací číslo |
 +|telefon |telefon |String(20) |Telefon |
 +|email |email |String(50) |E-mail |
 +|web |web |String(255) |Webová adresa |
 +|fax |fax |String(20) |Fax |
 +|minPocet |min_pocet |Short(4) |Min. účastníků |
 +|maxPocet |max_pocet |Short(4) |Max. účastníků |
 +|spolecnost |spolecnost |String(40) |Firma |
 +|platny |platny |Boolean(1) |Platnost věty |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |