Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4skpu [2018/04/09 13:46] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4skpu =====
 +Zaměstnanci zařazení do plánu školení
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d4skp |[[fk_d4skpu_d4skp|idpk_plan]] |[[d4skp|D4skp]] |Cizí klíč - D4SKP |
 +| |||Plán školení |
 +|d0zar |[[fk_d4skpu_d0zar|idpk_zamec]] |[[d0zar|D0zar]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Zařazení zaměstnance |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |