Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4zamec [2014/09/23 10:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4Zamec =====
 +Pomocný "​subselect"​ používaný při prohlížení základních informací o zaměstnanci
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo zaměstnance |
 +|oscisVzt |oscis_vzt |Character(1) |Pracovněprávní vztah |
 +|kod |kod |Short(4) |Kód pracovněprávního vztahu |
 +|funkce |funkce |String(6) |Funkce |
 +|utvar |utvar |String(15) |Útvar |
 +|dappvIdpk |ppv_idpk |Long(18) |ID záznamu z Dappv |
 +|ppvDruh |ppv_druh |Character(1) |Pracovněprávní vztah - druh |
 +|katZakl |kat_zakl |Short(4) |Kategorie |
 +|nast |nast |Integer(9) |Nástup |
 +|vyst |vyst |Integer(9) |Výstup |
 +|rez1 |rez1 |Character(1) |Rezerva |
 +|mistr |mistr |Integer(9) |Mistr |
 +|vyplMisto |vypl_misto |Short(4) |Výplatní místo |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) |Příjmení |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(50) |Jméno |
 +|vztah |vztah |Character(1) |Primární pracovněprávní vztah |