Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:daadr [2015/01/19 08:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Daadr =====
 +Adresy
 +
 +Adresář zaměstnanců - DAADR
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|daido |[[fk_daadr_daido|oscis]] |[[daido|Daido]] |Osobní číslo |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|kod |kod |Short(4) |Kód adresy |
 +|prefixJm |prefix_jm |String(5) |Prefix jména |
 +|jmeno1 |jmeno1 |String(20) |Oslovení, titul |
 +|jmeno2 |jmeno2 |String(35) |Jméno |
 +|ulice |ulice |String(50) |Ulice |
 +|cdTyp |cd_typ |Short(4) |Typ domovního čísla |
 +|cpCev |cp_cev |String(4) |Číslo domovní (popis/​evidenč) |
 +|cor |cor |String(4) |Orientační číslo vstupní |
 +|obecCast |obec_cast |String(50) |Název části obce/​městské části |
 +|obec |obec |String(50) |Obec |
 +|okresZnak |okres_znak |String(2) |Kód okresu |
 +|zeme |zeme |String(4) |Kód země |
 +|psc |psc |String(10) |Poštovní směrovací číslo |
 +|posta |posta |String(5) |Pošta |
 +|telFax1 |tel_fax1 |String(33) |Telefon/​fax |
 +|telFax2 |tel_fax2 |String(33) |Telefon/​fax |
 +|mailAdr |mail_adr |String(70) |Mailová adresa |
 +|mailHeslo |mail_heslo |String(45) |Heslo pro elektronický formulář |
 +|poznamka |poznamka |String(60) |Poznámka |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Integer(9) |Datum pořízení záznamu |
 +|poCas |po_cas |Integer(9) |Čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Integer(9) |Datum poslední změny záznamu |
 +|zmCas |zm_cas |Integer(9) |Čas poslední změny záznamu |