Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dappv [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dappv =====
 +Pracovněprávní vztahy
 +
 +Údaje k pracovně právnímu vztahu - DAPPV
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|daido |[[fk_dappv_daido|oscis]] |[[daido|Daido]] |Osobní číslo |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|oscisVzt |oscis_vzt |Character(1) |Pracovněprávní vztah |
 +|prefixJm |prefix_jm |String(5) |Prefix jména |
 +|smlouva |smlouva |String(20) |Pracovní smlouva |
 +|smDodatek |sm_dodatek |String(20) |Dodatek k pracovní smlouvě |
 +|ppvDruh |ppv_druh |Character(1) |Pracovněprávní vztah - druh |
 +|csszDrci |cssz_drci |Character(1) |Druh pracovní činností pro ČSSZ |
 +|csszScip |cssz_scip |Character(1) |Specifikace cizozemského nositele pojištení |
 +|csszSos |cssz_sos |Character(1) |Specifikace u obchodní splečnosti |
 +|nast |nast |Integer(9) |Nástup |
 +|nastZah |nast_zah |Integer(9) |Nástup - zahájení činnosti |
 +|nastZpuso |nast_zpuso |String(4) |Nástup - způsob |
 +|zkusMm |zkus_mm |Short(4) |Zkušební doba (počet měsíců) |
 +|zkusDo |zkus_do |Integer(9) |Zkušební doba (dokdy) |
 +|vyst |vyst |Integer(9) |Výstup |
 +|vystPredp |vyst_predp |Integer(9) |Výstup - předpokl.ukončení PP,​nesledované |
 +|vystZpuso |vyst_zpuso |String(4) |Výstup - způsob |
 +|vypovDoba |vypov_doba |Short(4) |Výpovědní doba |
 +|rpExport |rp_export |Character(1) |Export do Registru pojištěnců |
 +|tydZak |tyd_zak |BigDecimal(4,​2) |Úvazek - týdenní zákonný |
 +|denPrum |den_prum |BigDecimal(5,​3) |Úvazek - denní průměrný |
 +|zkrac |zkrac |Short(4) |Úvazek - charakter (zkrácený) |
 +|katZakl |kat_zakl |Short(4) |Kategorie |
 +|dovbNarok |dovb_narok |BigDecimal(5,​3) |Dovolená běžná - nárok |
 +|dovbCerp |dovb_cerp |BigDecimal(5,​3) |Dovolená běžná - čerpáno |
 +|dovbPropl |dovb_propl |BigDecimal(5,​3) |Dovolená běžná - proplaceno |
 +|dovbZkrac |dovb_zkrac |BigDecimal(5,​3) |Dovolená běžná - zkráceno |
 +|dovbZust |dovb_zust |BigDecimal(5,​3) |Dovolená běžná - zbývá |
 +|dovdNarok |dovd_narok |BigDecimal(5,​3) |Dovolená dodatková - nárok |
 +|dovdCerp |dovd_cerp |BigDecimal(5,​3) |Dovolená dodatková - čerpáno |
 +|dovdPropl |dovd_propl |BigDecimal(5,​3) |Dovolená dodatková - proplaceno |
 +|dovdZkrac |dovd_zkrac |BigDecimal(5,​3) |Dovolená dodatková - zkráceno |
 +|dovdZust |dovd_zust |BigDecimal(5,​3) |Dovolená dodatková - zbývá |
 +|dovmPrev |dovm_prev |BigDecimal(5,​3) |Dovolená minulá - převedeno |
 +|dovmCerp |dovm_cerp |BigDecimal(5,​3) |Dovolená minulá - čerpáno |
 +|dovmPropl |dovm_propl |BigDecimal(5,​3) |Dovolená minulá - proplaceno |
 +|dovmZust |dovm_zust |BigDecimal(5,​3) |Dovolená minulá - zbývá |
 +|dovZpPr |dov_zp_pr |Character(1) |Dovolená způsob proplacení |
 +|dovKrac |dov_krac |BigDecimal(6,​3) |Dovolená krácení |
 +|dovKrac1 |dov_krac1 |BigDecimal(6,​3) |Dovolená krácení z důvodu trestu |
 +|evid |evid |Short(4) |Evidenční stav |
 +|evidPDo |evid_p_do |Integer(9) |Evidenční stav - předpokl.návrat,​nesledováno |
 +|evidMddny |evid_mddny |Short(4) |Evidenční stav - dny pro MD |
 +|evidPpm6t |evid_ppm6t |Integer(9) |Evidenční stav - 6T před porodem pro PPM |
 +|evidPorod |evid_porod |Integer(9) |Evidenční stav - datum porodu, evid=20 |
 +|evidMddvz |evid_mddvz |BigDecimal(7,​2) |Evidenční stav - DVZ pro MD minulé |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Integer(9) |Datum pořízení záznamu |
 +|poCas |po_cas |Integer(9) |Čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Integer(9) |Datum poslední změny záznamu |
 +|zmCas |zm_cas |Integer(9) |Čas poslední změny záznamu |
 +|testy |testy |String(3) |Testovací byty |