Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída DazmeNavySub

Průběh změn

Prohlížení průběhu sledovaných změn v kmenových souborech - DAZME

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
dappv oscis, oscis_vzt Dappv Osobní číslo
daido oscis Daido Osobní číslo
oscis oscis Integer(9) Osobní číslo
oscisVzt oscis_vzt Character(1) Vztah
klicZbyt klic_zbyt String(30) Doplňkový klíč
vzor vzor String(8) Vzor
prvek prvek String(10) Prvek
platnost platnost Character(1) Platnost věty
platnOd platn_od Integer(9) Platnost od
typHodn typ_hodn Character(1) Typ prvku
hodnota hodnota String(50) Hodnota prvku
vystPlatnOd vyst_platn_od Integer(9)
operator operator Integer(9) Operátor
prog prog String(8) Program
vyber vyber Character(1) Výběr
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Integer(9) Datum pořízení záznamu
poCas po_cas Integer(9) Čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Integer(9) Datum poslední změny záznamu
zmCas zm_cas Integer(9) Čas poslední změny záznamu