Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dazmenavysub [2015/06/05 12:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída DazmeNavySub =====
 +Průběh změn
 +
 +Prohlížení průběhu sledovaných změn v kmenových souborech - DAZME
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|dappv |oscis, oscis_vzt |[[dappv|Dappv]] |Osobní číslo |
 +|daido |oscis |[[daido|Daido]] |Osobní číslo |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|oscisVzt |oscis_vzt |Character(1) |Vztah |
 +|klicZbyt |klic_zbyt |String(30) |Doplňkový klíč |
 +|vzor |vzor |String(8) |Vzor |
 +|prvek |prvek |String(10) |Prvek |
 +|platnost |platnost |Character(1) |Platnost věty |
 +|platnOd |platn_od |Integer(9) |Platnost od |
 +|typHodn |typ_hodn |Character(1) |Typ prvku |
 +|hodnota |hodnota |String(50) |Hodnota prvku |
 +|vystPlatnOd |vyst_platn_od |Integer(9) | |
 +|operator |operator |Integer(9) |Operátor |
 +|prog |prog |String(8) |Program |
 +|vyber |vyber |Character(1) |Výběr |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Integer(9) |Datum pořízení záznamu |
 +|poCas |po_cas |Integer(9) |Čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Integer(9) |Datum poslední změny záznamu |
 +|zmCas |zm_cas |Integer(9) |Čas poslední změny záznamu |