Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dcuch [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dcuch =====
 +Uchazeči o zaměstnání
 +
 +Uchazeči o zaměstnání - DCUCH
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) |Příjmení |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(50) |Jméno |
 +|jmTitulP |jm_titul_p |String(35) |Titul před |
 +|jmTitulZ |jm_titul_z |String(35) |Titul za |
 +|kzamr |kzamr |String(30) | |
 +|o0ciselnikByIdpkRodstav |[[fk_dcuch_o0ciselnikbyidpkrodstav|idpk_rodstav]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Rodinný stav |
 +| |||Vazba na číselník rod. stav |
 +|o0ciselnikByIdpkStobc |[[fk_dcuch_o0ciselnikbyidpkstobc|idpk_stobc]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Státní občanství |
 +| |||Vazba na číselník státní občanství |
 +|KStatu |k_statu |String(4) |Kód státu |
 +|datNaroz |dat_naroz |Date(23) |Datum narození |
 +| |||Datum narození |
 +|o0ciselnikByIdpkEpoPohl |[[fk_dcuch_o0ciselnikbyidpkepopohl|idpk_epo_pohl]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Pohlaví |
 +| |||Vazba na číselník ČSSZ pohlaví |
 +|dat1k |dat_1k |Date(23) |Datum 1. kontaktu |
 +| |||Datum 1. kontaktu |
 +|jmeno1 |jmeno1 |String(50) |Adresa trvalá - jméno |
 +|jmeno2 |jmeno2 |String(50) |Adresa kontaktní - jméno |
 +|ulice |ulice |String(48) |Adresa trvalá - ulice |
 +|uliceK |ulice_k |String(48) |Adresa kontaktní - ulice |
 +|cpCev |cp_cev |String(4) |Adresa trvalá - číslo popisné evidenční |
 +| |||Způsob nástupu |
 +|cpCevK |cp_cev_k |String(4) |Adresa kontaktní - číslo popisné evidenční |
 +|cor |cor |String(4) |Adresa trvalá - číslo orientační |
 +|corK |cor_k |String(4) |Adresa kontaktní - číslo orientační |
 +|obecCast |obec_cast |String(48) |Adresa trvalá - část obce |
 +|obecCastK |obec_cast_k |String(48) |Adresa kontaktní - část obce |
 +|obec |obec |String(48) |Adresa trvalá - obec |
 +|obecK |obec_k |String(48) |Adresa kontaktní - obec |
 +|okresZnak |okres_znak |String(2) |Adresa trvalá - okres |
 +|okresZnakK |okres_znak_k |String(2) |Adresa kontaktní - okres znak |
 +|zeme |zeme |String(4) |Adresa trvalá - země |
 +|zemeK |zeme_k |String(4) |Kontaktní adresa - země |
 +|psc |psc |String(10) |Adresa trvalá - PSČ |
 +|pscK |psc_k |String(10) |Adresa kontaktní - PSČ |
 +|tfonDomu |tfon_domu |String(33) |Telefon1 |
 +|tfonZam |tfon_zam |String(33) |Telefon2 |
 +|mobil |mobil |String(33) |Mobil |
 +|EMail |e_mail |String(65) |E-mail |
 +|omezeni |omezeni |String(10) |Časové omezení |
 +|idpkUchvzd |idpk_uchvzd |Long(18) |Cizí klíč -  DCUCHVZD |
 +| |||Cizí klíč do tabulky ​ DCUCHVZD |
 +|dalVzd |dal_vzd |Character(1) |Zájem o další vzdělání |
 +|idpkDcpraxe |idpk_dcpraxe |Long(18) |Cizí klíč -  DCPRAXE |
 +| |||Cizí klíč do tabulky ​ DCPRAXE |
 +|praxRoky |prax_roky |Integer(9) |Počet let uznané praxe |
 +|praxDny |prax_dny |Integer(9) |Počet dnů uznané praxe |
 +|ridicSk |ridic_sk |String(6) |Řidičský průkaz - skupina |
 +|ridicAu |ridic_au |Character(1) |K dispozici auto A/N |
 +|o0ciselnikByIdpkDoprava |[[fk_dcuch_o0ciselnikbyidpkdoprava|idpk_doprava]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Doprava do zaměstnání - Vazba na číselník (D0DOPRAVA) |
 +|branec |branec |Character(1) |Branná povinnost |
 +|trestan |trestan |Character(1) |Trestán |
 +| |||Trestán A/N |
 +|zpsDruh |zps_druh |Character(1) |Změněná pracovní schopnost - Druh |
 +| |||ZPS druh "​Z/​T/​P"​ |
 +|o0ciselnikByIdpkZpsPodm |[[fk_dcuch_o0ciselnikbyidpkzpspodm|idpk_zps_podm]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Pracovní podmínky ZPS |
 +| |||Vazba na číselník ZPS PODM |
 +|prPlatn |pr_platn |Integer(9) |Představy uchazeče - nástupní plat |
 +| |||Představy uchazeče - nástupní plat |
 +|prPlatz |pr_platz |Integer(9) |Představy uchazeče - plat po zkuš. době |
 +| |||Představy uchazeče - plat po zkuš. době |
 +|prNast |pr_nast |Date(23) | |
 +|prDoba |pr_doba |String(15) | |
 +|prPozn |pr_pozn |String(100) | |
 +|ostru |[[fk_dcuch_ostru|nab_orgm]] |[[ostru|Ostru]] |Nabídka organizace - Org. místo (vazba na Ostru) |
 +| |||Nabídka organizace - org. místo (vazba na Ostru) |
 +|osfunkce |[[fk_dcuch_osfunkce|nab_fce]] |[[osfunkce|Osfunkce]] |Nabídka organizace - funkce (vazba na OSFUNKCE |
 +| |||Nabídka organizace - funkce (vazba na OSFUNKCE) |
 +|okutv |[[fk_dcuch_okutv|nab_utvar]] |[[okutv|Okutv]] |Nabídka organizace - útvar (vazba na Okutv) |
 +| |||Nabídka organizace - útvar (vazba na Okutv) |
 +|o0ciselnikByIdpkNabKzamr |[[fk_dcuch_o0ciselnikbyidpknabkzamr|idpk_nab_kzamr]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na O0ciselnik (CZ ISCO) |
 +|d0cisa |[[fk_dcuch_d0cisa|nab_mvp]] |[[d0cisa|D0cisa]] |Místo výkonu práce |
 +| |||Místo výkonu práce (Vazba na DCISA) |
 +|nabNast |nab_nast |Date(23) |Nabídka organizace - datum nástupu |
 +| |||Nabídka organizace - datum nástupu |
 +|o0ciselnikByNabPpvdr |[[fk_dcuch_o0ciselnikbynabppvdr|nab_ppvdr]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Nabídka organizace - PPV Druh (vazba na číselník PPVDRUH) |
 +| |||Vazba na číselník PPVDRUH |
 +|o0ciselnikByNabPostz |[[fk_dcuch_o0ciselnikbynabpostz|nab_postz]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Nabídka organizace - postavení v zaměstnání (vazba na číselník POSTZAM) |
 +| |||Postavení v zaměstnání - vazba na číselník POSTZAM |
 +|d0cisp1 |[[fk_dcuch_d0cisp1|nab_dcisp1]] |[[d0cisp1|D0cisp1]] |Nabídka organizace - Platové zařazení |
 +| |||vazba na tabulku DCISP1 |
 +|nabTrida |nab_trida |Short(4) | |
 +|nabStupen |nab_stupen |Short(4) | |
 +|nabPlat |nab_plat |Integer(9) | |
 +|nabPozn |nab_pozn |String(20) |Nabídka organizace - Poznámka |
 +| |||Nabídka organizace - poznámka |
 +|KDatum |k_datum |Date(23) |Datum prvního kontaktu |
 +|zodpovida |zodpovida |Integer(9) | |
 +|idpkDcuznal |idpk_dcuznal |Long(18) |Cizí klíč -  DCUZNAL |
 +| |||Cizí klíč do tabulky ​ DCUZNAL |
 +|idpkDcupoh |idpk_dcupoh |Long(18) | |
 +|o0ciselnikByIdpkNastZpus |[[fk_dcuch_o0ciselnikbyidpknastzpus|idpk_nast_zpus]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Odkud - vazba na číselník d0nastzpus - Nástup - způsob |
 +| |||Odkud - způsob nástupu |
 +|o0ciselnikByIdpkStav |[[fk_dcuch_o0ciselnikbyidpkstav|idpk_stav]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Stav věty |
 +| |||Vazba na číselník d0uchstav - Stav věty souboru uchazečů o zaměstnání |
 +|iko |iko |String(20) |IKO pro elektronický dokument |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Integer(9) |Datum pořízení záznamu |
 +|poCas |po_cas |Integer(9) |Čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Integer(9) |Datum poslední změny záznamu |
 +|zmCas |zm_cas |Integer(9) |Čas poslední změny záznamu |