Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky C0AUV na tabulku C0CESTY1

select *
from C0AUV c0auv
inner join C0CESTY1 c0cesty1 on c0cesty1.idpk = c0auv.idpk_cesty1