Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky C0CESTY1 na tabulku O0CISELNIK

select *
from C0CESTY1 c0cesty1
left outer join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = c0cesty1.idpk_dopr_pr4